ΛΥΚΟΦΡΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΕΤΑΩ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ KAI ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ α

Posted by lykofron στο 26/10/2009

Ο θεός των Ιουδαίων (Γιαχβέ) και ο θεός των Χριστιανών ταυτίζονται πλήρως και όχι «δυνάμει». Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το βασικότερο μέρος της Βίβλου (δη­λαδή του ιερού βιβλίου των χριστιανών) είναι η Παλαιά Διαθήκη των Ιουδαίων η οποία αναφέρεται σ’ αυτόν τον Θεό κατά μοναδικό τρόπο και περιγράφει την κοινή κοσμογονία των Ιουδαίων και των Χριστιανών.  Αν οι Χριστιανοί ήθελαν να διαφοροποιήσουν την πί­στη τους ως προς το θέμα του Θεού με τους Ιουδαίους τότε θα αφαιρούσαν από την Βίβλο όλα τα ιερά βιβλία των Ιουδαίων και θα είχαν ως βασικό ιερό βιβλίο τους μονον την Καινή Διαθήκη. Όμως ο Χριστιανισμός χωρίς τα ιερά βιβλία των Ιουδαίων δεν θα μπο­ρούσε να υπάρξει ως θρησκεία διότι όλα σχεδόν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης των χριστιανών έχουν παραπομπές στην παλαιά Διαθήκη των Ιουδαίων και γι’ αυτόν τον λόγω αδυνατεί να τα αφαιρέσει από την Βίβλο. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά ο χριστιανισμός είναι θρησκεία μέσα από την θρησκεία των Ιουδαίων δηλαδή ιουδαϊκή αίρεση, η οποία, στο πρόσωπο του Ιησού, αναγνώρισε τον αναμενόμενο Μεσσία των Ιουδαίων και όπως ήταν επόμενο συμπεριέλαβε την διδασκαλία του Ιησού στα ιερά του κείμενα.

Παρά ταύτα, ο χριστιανισμός σ’ όλη του την πορεία παρεξέκλινε από θεμελιώδη διδάγματα του Ιησού, όπως από το «αγαπάτε αλλήλους» και από το «αγαπάτε τους εχθρούς υμών». Με πνεύμα φανατισμού και μισαλλο­δοξίας δίωξε, φτάνοντας στην εξόντωση[1] με βασανιστήρια (όπως στο φριχτό δια της πυρράς θάνατο[2]), οπα­δούς των αρχαίων θρησκειών και ιδιαίτερα της ελληνικής αλλά ακόμη και χριστιανούς που με ένθεο ζήλο αναζητούσαν τη σωτηρία των ψυχών τους μέσα από τα ιερά βιβλία του ίδιου του χριστιανισμού αλλά με προσωπικούς τρόπους προσέγγιση της χριστιανικής θρη­σκείας. Παράλληλα συγχωρούσε και υποσχόταν τη βασιλεία των ουρανών σε όσους διέ­πρατταν ακόμη και εγκλήματα αλλά αγόραζαν συγχωροχάρτια από την εκκλησία ή πρόσφεραν χρημα­τικά ποσά και δώρα (όπως την ίδια την πε­ριουσία τους). Επίσης ο χριστιανισμός, ως οργανω­μένη εκκλησία και εξουσία, δεν είχε τον παραμικρό δισταγμό να ανακηρύξει Αγίους, Ισαπόστολους και Μεγάλους κάποιους που διέ­πραξαν θανάσιμα αμαρτή­ματα (όπως λέμε σήμερα ειδεχθή εγκλήματα) αλλά παρείχαν πολιτική υποστήριξη στον χριστιανισμό π.χ. τον αυτοκράτορα Κωνστα­ντίνο τον οποίο χαρακτήρισε «μέγα», «ισα­πόστολο» και «άγιο», τον επίσης Αυτο­κράτορα Θεοδόσιο τον οποίο χαρακτήρισε «μέγα» κλπ. Γνωρίζετε μήπως έναν από τους αρχιερείς, ιε­ρείς, μοναχούς ή θεολόγους της χριστιανικής εκκλησίας που, από τον 4ο αι­ώνα ως σήμερα, να εναντιώθηκε σ’ αυτή την απλόχερη απόδοση τιμών σε πρόσωπα που βαρύνονται με γνωστά, και τότε και σήμερα, βαρύτατα εγκλήματα; Επίσης ο χριστιανι­σμός διαστρέβλωσε όλες τις έννοιες της αρχαίας λατρείας π.χ. στην λέξη δαίμων που στα ελλη­νικά σημαίνει Θεός πνεύμα έδωσε έννοια διαβο­λικής ύπαρξης, στην λέξη εωσφό­ρος που στα ελληνικά σημαίνει αυτός που φέρει το φως δηλαδή τη φωτεινή ύπαρξη που φέρει το ΦΩΣ έδωσε επίσης έννοια διαβολική, τον Θεό Πάνα (λόγω απεικόνισής του) τον ταύτισε με διαβολική ύπαρξη κ.ο.κ. Αλλά γιατί έγιναν όλα αυτά;;; Η επό­μενη πα­ράγρα­φος το προσεγγίζει

Ο Γιαχβέ (ο κοινός θεός των Ιουδαίων και χριστιανών) δεν είναι ανεξάρτητος από τον κόσμο και την ύλη ούτε είναι νοητός χωρίς αναφορά στην ύλη αφού εκδηλώνει ιδιότητες ατομικοποιουμένου πνεύματος και μάλιστα αρνητικού[3] πνεύματος και όχι τις ιδιότητες του Δημιουργού του Σύμπαντος. Συγκεκριμένα[4]: είναι ρατσιστής γιατί θεωρεί τους Ιουδαίους «περιούσιο» λαό του έναντι της λοιπής ανθρωπότητας και δίδει στους Ιουδαίους τους άλλους λαούς ως περιουσιακό τους στοιχείο[5] (σαν ένα κοπάδι πρόβατα), έχει δολοφονική μανία γιατί εμπνέει τον Μωυσή, τον Ιησού του Ναυή κ.α. να προβούν σε σφαγές και γενοκτονίες των λαών που καταλαμβάνουν[6]. Αλλά και οι Χριστιανοί εκδήλωσαν έμπρακτα ανάλογες ιδιότητες, όταν απέκτησαν κρατική εξουσία, πράγμα που σημαίνει ότι υπό τις εμπνεύσεις του αυτού θεού (του Γιαχβέ) συνέστησαν εκκλησιαστικά δικαστήρια κατά τον σκοτεινό Μεσαίωνα και βασάνιζαν και έκαιγαν στην φωτιά ανθρώπους (αν τολμούσαν να μην γίνουν χριστιανοί ή να διαφοροποιήσουν τα χριστιανικά τους πιστεύω), έκαψαν βιβλιοθήκες, κατέστρεψαν έργα τέχνης και τα ιερά άλλων θρησκειών και ιδιαίτερα της ελληνικής θρησκείας. Τον μαύρο και σκοτεινό μεσαίωνα ο χριστιανισμός έδειξε το πραγματικό τους πρόσωπο, πρόσωπο μισαλλόδοξο, εγκληματικό, αρπακτικό και δεν είναι περίεργο αυτό αν λάβουμε υπόψη μας ότι κινείται υπό τις εμπνεύσεις του Γιαχβέ ή Θεού. Όσον αφορά την σημερινή εποχή ας δούμε: μόνον την πυρπόληση του βιβλιοπωλείου του Βερρέτα που πωλεί βιβλία της ελληνικής γραμματείας, την καταστροφή του βωμού του Θεού Διονύσου (στον Διόνυσο το 1997) από αγνώστους αλλά γνωστής προελεύσεως κακοποιών και ας αναρωτηθούμε πόση είναι η αξία της χρυσοποίκιλτης στολής (άμφια και μίτρα) του αρχιεπισκόπου Αθηνών (αλλά και οι ανάλογες στολές και των λοιπών «αρχιερέων»). Αλήθεια που βρέθηκαν τόσα χρήματα για μια στολή που θυμίζει ενδυμασία Ρωμαίου αξιωματούχου της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (της κακώς ονομαζόμενης Βυζαντινής αυτοκρατορίας). Όμως ο Ιησούς (όπως λέγουν οι ίδιοι «ιεράρχες») γεννήθηκε σε φάτνη αλόγων και με το παράδειγμά του δίδαξε την λιτότητα!!!

Ως Μαγεία[7] νοείται το σύνολο των πράξεων και λόγων που χρησιμοποιούνται κατά τρόπο μυστηριώδη και υπερφυσικό από τους κατέχοντες τα μυστικά της και έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη ενός επιδιωκόμενου σκοπού, αγαθού ή κακού. Συνηθίζεται να ονομάζεται Λευκή Μαγεία αυτή που αποσκοπεί να παραγάγει ένα ευεργετικό αποτέλεσμα π.χ. την θεραπεία ασθενούς κλπ  και Μαύρη Μαγεία εκείνη που αποβλέπει σε κακούς σκοπούς. Η ορθοδοξία κατά το σκοτεινό μεσαίωνα καθιέρωσε τις εξής δύο τελετές (οι οποίες τελούνται ακόμα και σήμερα): α) τον Αφορισμο και β) το Αναθέμα. Οι τελετές αυτές τελούνται κατά συγκεκριμένου προσώπου ή κατά μεγάλου πλήθους ατόμων κατά τις οποίες εύχονται να συμβεί στο μέλλον κάποιο κακό στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα κατά των οποίων τελούνται. Και ερωτώ: ο αφορισμός και το ανάθεμα μήπως είναι ουσιαστικά τελετές μαύρης μαγείας (άσχετα με την δικαιολογία που προβάλουν για την σκοπιμότητά τους);;;; Μάλιστα η ορθοδοξία μέχρι τώρα έχει τελέσει τέτοιες τελετές κατά πολλών αξίων τέκνων της Ελλάδος όπως κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Νίκου Καζαντζάκη, του Αλέξανδρου Υψηλάντη και των λοιπών αγωνιστών της επανάστασης του 1821 κλπ. Βεβαίως δεν πρέπει να μας εκπλήττει το γεγονός αυτό όταν ο Υπέρτατος Κύριος της Ορθοδοξίας είναι ο Θεός (ή Πατήρ ή Κύριος) του οποίο το (απρόφερτο) όνομα είναι Γιαχβέ!!!

Ο ελληνισμός έχει να διδάξει με το παράδειγμα των γνησίων τέκνων του υγιείς αρχές σε όλη την ανθρωπότητα, όπως την ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ (π.χ. ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες, ο Κόδρος των Αθηνών κλπ) και όχι την ΔΟΥΛΙΚΗ ΥΠΟΤΑΓΗ (π.χ. ο πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο Ε’ που ως αρχηγός της ορθοδοξίας στον ελληνικό χώρο αφόρισε την επανάσταση του 1821, τον αρχηγό της Αλέξανδρο Υψηλάντη και όλους τους άλλους επαναστάτες, γιατί του το ζήτησε ο Σουλτάνος και, επ’ αυτού, δεν μπορούν να αντέξουν οι οποιεσδήποτε δικαιολογίες). Όποιος έχει υπέρτατα πνευματικά αξιώματα πρέπει να είναι έτοιμος και να θυσιαστεί ακόμα, αν απαιτηθεί, άλλως να μην τα αναλαμβά­νει. Ο Ελληνικός Λαός, είναι λαός που αγαπά την ελευθερία και αγωνίστηκε για την ελευθερία του επί αιώνες. Ο Έλληνας δεν θέλει τον εαυτό του ούτε δούλο κανενός θεού, ούτε πρόβατο, όπως προσπαθεί να μας πείσει η ορθοδοξία. Θέλει να είναι πολίτης και ελεύθερος! Και ερωτώ: αυτοί που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ισχνό κρατίδιο[8] και προσπαθούν να μας πείσουν ότι πατέρες μας είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ[9] (και όχι οι τιμημένοι μας πρόγονοι Πυθαγόρας, Πλάτωνας κλπ)  είναι Έλληνες ή ανθέλληνες;;;;;

Η ορθοδοξία έδειξε ιδιαίτερη σκληρότητα κατά του ελληνικού έθνους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι λεγόμενοι «πατέρες» τις ορθοδοξίας τον σκοτεινό μεσαίωνα χαρακτήριζαν εμάς τους Έλληνες μισερούς (δηλαδή μισητούς-μιάσματα) και πέτυχαν να εξαλείψουν το όνομα Έλληνες ως προσδιοριστικό ενός ολοκλήρου έθνους για πολλούς αιώνες, έως την επανάσταση του 1821 (ονόμαζαν τους Έλληνες μόνο «Χριστιανούς»[10] ή «Ρωμιούς» δηλ. Ρωμαίους). Όμως αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν του Έλληνες μισερούς και πέτυχαν να εξαλείψουν το όνομα Έλληνες για πολλούς αιώνες, τώρα, προεξάρχοντος του κυρίου Χριστόδουλου Παρασκευαϊδη, λένε ότι αγωνίζονται(;) για την εθνική μας ταυτότητα!!! Και ερωτώ: Γιατί οι πατέρες της ορθοδοξίας μας χαρακτήριζαν μισερούς Έλληνες;;;; Η απά­ντηση είναι μία και μόνον: Γιατί αισθανόντουσαν αδυναμία να προβάλλουν την επιχειρηματολογία τους επί των δογματικών θεμάτων της νέας θρησκείας ώστε να αντικρούσουν την αντί­στοιχη επιχειρηματολογία των Ελλήνων και να τους πείσουν να ακολουθήσουν την νέα θρησκεία με την θέλησή τους. Έτσι οι Έλληνες έγιναν μισητοί και ως μονα­δικό μέσο πειθούς τους έμεινε η βία και η συκοφαντία, πρακτικές που ακόμα και σήμερα αναβιώνουν. Επίσης ερωτώ: Γιατί τον σκοτεινό μεσαίωνα και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας το ορθόδοξο ιερατείο χαρακτήριζε τους εαυτού του και τον λαό μόνο χριστιανούς (και όχι Έλληνες);;; Η απάντηση είναι επίσης μία και μόνη: Γιατί μέσω της ορθοδοξίας ήθελαν να δημιουργήσουν μία πολυεθνική κοινότητα ορθοδοξίας δηλαδή ήθελαν να επιβάλουν την «παγκοσμιοποίηση» των ορθοδόξων λαών (Ελλήνων, Βουλγάρων, κλπ). Όμως τώρα λένε ότι αγωνίζονται(;) κατά της παγκοσμιοποίησης!!! γιατί αντιλαμβάνονται ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χριστιανούς όλων των δογμάτων, με μουσουλμάνους κλπ η ορθοδοξία δεν θα αποτελεί την «κρατούσα» θρησκεία, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα (και μάλιστα μετά την είσοδο 1 εκατομμυρίου οικονομικών μεταναστών, μουσουλμάνων στην πλειοψηφία τους) γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας υποχρεώσει να μην έχουμε «κρατούσα» θρησκεία!!! Τέλος να μην ξεχνάμε ότι η ορθοδοξία είχε πείσει την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας ότι πρέπει να αποκόπτονται από τον εθνικό κορμό της Ελλάδας και να θεωρούνται πολίτες β’ κατηγορίας όσοι δεν είναι ορθόδοξοι. Έτσι οι Πομάκοι, οι οποίοι θεωρούνται απόγονοι των αρχαίων Θρακών, έχουν αποκοπεί γιατί είναι μουσουλμάνοι και τους προσεταιρίζονται οι Τούρκοι. Και ερωτώ: η συμπεριφορά αυτή (της ορθοδοξίας και των πολιτικών που επηρεάζει) είναι φιλελληνική;;;;; Νομίζω ότι η απόφαση της κυβέρνησης για μη αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες είναι ένα καλό βήμα απελευθέρωσης από τα δεσμά της ορθοδοξίας….

Για να επικρατήσει η ορθοδοξία στον Ελληνικό χώρο, εκτός από την βία, οι «πατέρες» της ορθοδοξίας προσέφυγαν και στην συκοφαντία της Ελληνικής θρησκείας. Έτσι χαρακτήρισαν την ελληνική θρησκεία ως «ειδωλολατρία» με υποτιμητική έννοια (δηλαδή ότι οι Έλληνες λατρεύουν τα αγάλματα κλπ) ενώ για τους εαυτούς τους θεωρούν ότι «η προσκύνηση των εικόνων, που καθιέρωσε η ορθοδοξία αποτελεί νίκη(;) της εικονικής-προσωπικής σύλληψης της θεότητας έναντι της ανεικονιστικής-προσωπικής σύλληψης του Θεού»… Όμως η απορία που δημιουργείται είναι: Γιατί οι πιστοί προσφέρουν σ’ αυτές τις ζωγραφιές αλλά και σε ΟΣΤΑ πεθαμένων (τα γνωστά μας «άγια λείψανα») λατρεία με γονυκλισίες, με ασπασμούς των εικόνων και των οστών, με περιφορά τους σε δημόσιους χώρους (που ορισμένοι ξαπλώνουν στο δρόμο για να περάσει η εικόνα από πάνω τους) κλπ. Αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι ειδωλολατρία;;;;; Επί του θέματος αυτού υπάρχει και μία άλλη διάσταση: Οι ζωγραφιές που στολίζουν τους Ναούς της ορθοδοξίας, οι γνωστές μας «εικόνες», κατά το πλείστον εμφανίζουν «αγίους» δηλαδή πρόσωπα που τιμάει η ορθοδοξία. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο «μέγας» και «ισαπόστολος» και «άγιος» Κωνσταντίνος με το γνωστό από την ιστορία εγκληματικό του παρελθόν, ο «άγιος» και «μέγας» Βασίλειος (ο γνωστός μας «Αι Βασίλης») ο οποίος υπήρξε απηνής διώκτης των Ελλήνων εναντίων των οποίων καταφερόταν με αναθεματισμούς και βαρείς χαρακτηρισμούς. Είναι τραγελαφικό, ακόμα και σήμερα, να τιμούμε τους εχθρούς του ελληνισμού π.χ. τον «άγιο» και «μέγα» Βασίλειο και να τον θεωρούμε ως έναν των τριών ιεραρχών οι οποίοι προστατεύουν την ελληνική παιδεία!!!

Τα αγάλματα των Θεώνπνευμάτων της ελληνικής θρησκείας είναι απεικονίσεις των δυνάμεων-ιδιοτήτων του κάθε Θεού ώστε η ενα­τένιση ενός αγάλματος, νοερά να μας υπενθυμίζει τις ιδιότητες του θεού πνεύματος που απεικονίζει. Έτσι το κάθε άγαλμα έχει ιδιαίτερα σύμβολα και δεν έχει ως προορι­σμό την λατρεία. Σαν παράδειγμα αναφέρω: α) τα αγάλματα του Διός έχουν ως ιδιαί­τερα σύμβολα τον κεραυνό και τον αετό, β) τα αγάλματα της παλλάδος Αθηνάς έχουν ως ιδιαίτερα σύμβολα τη αιγίδα, τη νίκη, κλπ, γ) τα αγάλματα του Ερμού έχουν ως ιδιαίτερα σύμβολα το Κηρύκιο και τα φτερά στα πόδια κλπ..    

Ο Ελληνικός Λαός με αγώνες και με πολύ αίμα απόκτησε μια ελεύθερη Ελλάδα και σε πείσμα της ορθοδοξίας, επανέφερε το όνομα Έλληνες και διατήρησε ορισμένες από τις δοξασίες του μέσω χριστιανικών συμβόλων, π.χ. στο πρόσωπο της μητέρας του Ιησού απεικόνισε την Θεά Αθηνά, η οποία είναι η πραγματική προστάτιδα Θεά του Ελληνικού Έθνους. Έτσι α) αν παρατηρήσετε τις ζωγραφιές (εικόνες) η μητέρα του Ιησού, όχι μόνον δεν έχει χαρακτηριστικά γυναίκας της μέσης ανατολής αλλά τα χαρακτηριστικά του προσώπου (στις περισσότερες απεικονίσεις της) ομοιάζουν με αυτά της Θεάς Αθηνάς, όπως εμφανίζεται στα αγάλματά της,  β) θεωρεί την μητέρα του Ιησού ως προστάτιδά του (χαρακτηριστικό είναι το απολυτίκιο «τη υπερμάχω στρατηγό …») ενώ στην πραγματικότητα εννοούσαν την «πολεμική» Θεά Αθηνά και γ) τον μεγαλοπρεπέστερο Ναό στην Κωνσταντινούπολη τον αφιέρωσαν στη «αγία» του «Θεού» Σοφία ενώ στην πραγματικότητα εννοούσαν (χωρίς να το αντιληφθούν οι χριστιανοί) την Θεά της Σοφία Αθηνά.

Η πραγματική προστάτιδα των Ελλήνων Θεά Αθηνά ουδέποτε έφυγε από τις καρδιές των Ελλήνων, όμως τώρα ήλθε το πλήρωμα του χρόνου να αποκατασταθεί σε όλο της το μεγαλείο με την πραγματική της δύναμη και το πραγματικό της όνομα: ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ.

Λυκόφρων


[1] Π.χ. η θλιβερή περίπτωση της ελληνίδας φιλοσόφου Υπατίας την οποία κατακρεούργησαν οι χριστιανοί με προτροπή του Επισκόπου Αλεξανδρείας Κύριλλου, ο οποίος αργότερα ανακηρύχθηκε «άγιος».

[2] Το πρώτο διάταγμα εκτελέσεως στην πυρά εκδόθηκε από τον Ιουστινιανό (Νόμος 407 κατά Μανιχαίων). 

[3] Έχει δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά αυτού τον οποίο οι χριστιανοί ονομάζουν διάβολο ή σατανά. Αυτό το γεγονός εξηγεί: α) γιατί οι χριστιανοί τελούν τελετές που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των τελετών μαύρης μαγείας (εννοώ τους αφορισμούς και αναθεματισμούς) β) γιατί έκαναν τόσα εγκλήματα κατά τον μεσαίωνα και γ) γιατί οδήγησαν την ανθρωπότητα στο σκοτάδι του μεσαίωνα.

[4]  βλέπε το βιβλίο του θεολόγου κυρίου Αργ. Τσακαλιά «ΒΙΒΛΟΣ, ακατάλληλη δι’ ενηλίκους», έκδοση Μαρ. Βερέττα.

[5]  ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ, κεφάλαιο Ζ’, εδάφια 1-16

[6] α) ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ, κεφάλαιο Κ’, εδάφια 16-17 β) ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφάλαιο ΛΑ’, εδάφια 1, 2, 7, 15, 17 κλπ Επίσης η ιστορία επαναλαμβάνεται και σήμερα από τους Εβραίους με την εξόντωση των Παλαιστίνιων.

[7] Σύμφωνα με τα λεξικά Ηλίου και Δομής.

[8] Βλέπε δημοσιεύματα στο περιοδικό Τρίτο Μάτι.

[9] Κατά τις τελετές των χριστιανικών «μυστηρίων» (πχ γάμους) οι ιερείς αναφέρονται με έμφαση στους πατέρες μας οι οποίοι, κατ΄ αυτούς, είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ κλπ.

[10] Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πρώτος «πατριάρχης» Κων/πόλεως, (που όρισαν οι Τούρκοι) έλεγε ότι «… μπορεί να ομιλώ ελληνικά αλλά είμαι χριστιανός…» και έδωσε το σημείο διαφοράς Έλληνος και Χριστιανού.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: