ΛΥΚΟΦΡΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΕΤΑΩ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ

Το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Posted by lykofron στο 18/10/2010

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι.   ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ. Ουδεμία αμφιβολία έχουμε για την εφαρμογή των πολυπολιτισμικών προγραμμάτων παγκοσμιοποίησης κυρίως μέσα από την εκπαίδευση… Τεκμήρια, πλην των άλλων αποτελούν τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού και Γυμ/σίου. Προς δημόσια διαβούλευση έχουν δοθεί γενικές προτάσεις στους παρακάτω τομείς.

 1)Έρευνα – Τεχνολογία – Ανάπτυξη – Καινοτομία : Αναφέρεται ο καθορισμός  νέου κύκλου προκηρύξεων ερευνητικών προγραμμάτων από τον Οκτώβριο του 2010.  Η ΠΟΣΔΕΠ όμως καταγγέλλει ότι έρευνες παραμένουν στα συρτάρια αναξιοποίητες, ότι εδώ και 6 χρόνια δεν έχει χρηματοδοτηθεί έρευνα σε Α.Ε.Ι., ότι επαναπροκηρύχτηκε  αξιολόγηση (πράξη 1273/21-7-2010, υφυπουργού Πανάρετου) ερευνητικού προγράμματος χωρίς να έχει τελειώσει άλλη προ έτους ανοικτή, στοιχεία αποδεικτικά, λένε τα μέλη της Ομσπονδίας, της ξενομανίας και της υποτίμησης του Ελληνικού  ακαδημαϊκού δυναμικού (FREE SUNDAY 26-09-2010).

2)Επιμόρφωση :  Μορφή της, λενε, θα είναι το μεικτό σύστημα σεμιναρίων  και χρήσεως  νέων τεχνολογιών. Ο χρόνος δε της επιμόρφωσης θα οριοθετηθεί έτσι, ώστε να μη διαταράσσεται η σχολική καθημερινότητα. Προτείνονται κίνητρα συμμετοχής στην επιμόρφωση όπως μοριοδότηση αυτών που επιμορφώνονται,  οικονομική ενίσχυση αυτών κλπ.).   Οι τομείς επιμόρφωσης θα είναι δύο: α)η διδακτική μεθοδολογία και β) η διαπολιτισμική εκπαίδευση.

ΕΡΩΤΑΜΕ:  Για το α)με ποιον τρόπο θα γίνεται, τι θα είναι  η διδακτική μεθοδολογία καθώς και για το β)εννοούμε τη εκπαίδευση ατόμων διαφορετικής προέλευσης;

 3) Δια Βίου Εκπαίδευση : Συνιστάται η προσβασιμότητα όλων τω πολιτών σε δράσεις και προγράμματα, απαιτείται η παρακολούθηση των αλλαγών των εργασιακών  σχέσεων αλλά και των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων. Όμως τα προγράμματα κατάρτισης δεν κρίνονται ελκυστικά και σύμφωνα με τους ατομικούς στόχους των συμμετεχόντων, είναι ευκαιριακά και χωρίς αναγνώριση πιστοποίησης.

4)Διοίκηση των Α. Ε. Ι :  Προτείνουν νέο τρόπο-μοντέλο διοίκησης των ιδρυμάτων από Συμβούλια Διοίκησης, ομάδες μελών «μάνατζερς» και από μη πανεπιστημιακούς,  ώστε αυτοί να εκφράζουν την κοινωνία και οι καθηγητές να καταγίνονται αποκλειστικά με το ακαδημαϊκό τους έργο της διδασκαλίας κλπ. Το Συμβούλιο Διοίκησης των Α.Ε.Ι. θα ασκεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων.

ΕΡΩΤΑΜΕ: 1)Έτσι περίπου λειτουργούν και σήμερα. Ποία ακριβώς θα είναι τα καθήκοντα αυτών και ποίες ακριβώς οι αρμοδιότητές τους μέσα στο Ίδρυμα. 2)Μπορεί η οικονομική αυτοτέλεια εκάστου ιδρύματος ακόμα και σε επίπεδο μισθοδοσίας, (όπως αναφέρει και η FREE SUNDAY, 3-10-2010), να υπονοεί  την ύπαρξη αναλόγου αριθμού Συμβουλίων Διοίκησης; και 3)Ποιος εγγυάται ότι η αλλαγή διοίκησης των ιδρυμάτων σημαίνει  και διαφανή οικονομική διαχείριση αυτών;

5) ΑΣΥΛΟ :  Η Υπουργός με επιστολή στους πρυτάνεις συνιστά κινήσεις όπως : α)την ακριβή καταγραφή των χώρων στους οποίους ισχύει το άσυλο  β)την καταγραφή των χώρων με μακρόχρονη κατάληψη και                 γ)ανάληψη από τα Πανεπιστήμια συγκεκριμένων μέτρων περιφρούρησης της συνολικής περιουσίας των ιδρυμάτων και ακεραιότητας των μελών αυτών.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. :1)Σαφή καθορισμό της έννοιας του ασύλου (Τι σημαίνει άσυλο). 2)Θεωρούμε απαράδεκτη τη έννοια της κατάληψης χώρων από οιονδήποτε. Μάλλον πρέπει να θεσπιστεί νόμος χαρακτηρίζων ως «ιδιώνυμο» την κατάληψη χώρου Πανεπιστημιακού. 3)Κατά ποίον τρόπο και με ποίες αρμοδιότητες μπορεί να γίνει η περιφρούρηση. Εννοούν Πανεπιστημιακή αστυνομία;

 Εκπαιδευτικά επίπεδα :  Το θέμα συζητείται… Η Υπουργός πρεσβεύει ότι Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. είναι παράλληλοι πυλώνες στην ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή επίπεδο 6ο . Οι 5ετών σπουδών διοικήσεις, όμως, (Πολυτεχνικών και  Γεωπονικών Σχολών) δηλώνουν ότι οι αποφοιτούντες πρέπει να εντάσσσονται σε ένα παραπάνω επίπεδο. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας κατέληξε στο να προσμετράται ένα «Μάστερ» στις εν λόγω σπουδές, δηλαδή επίπεδο 7ο Άρα το διδακτορικό που ακολουθεί θα είναι το επίπεδο 8ο .

Πανεπιστημιακοί, πρυτάνεις, κοσμήτορες προτείνουν για τα Τ.Ε.Ι. το επίπεδο 5ο, θεωρώντας σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και επικίνδυνη την απόδοση των  δικαιωμάτων των μηχανικών και γεωτεχνικών  στους τεχνολόγους των Τ.Ε.Ι.

ΘΕΣΗ ΜΑΣ (συζητείται και στο Υπουργείο): Τα Τ.Ε.Ι. όπως και τα ΚΟΛΛΕΓΙΑ να μείνουν σε ένα επίπεδο κατώτερο των Πανεπιστημίων, ως Ανώτερη Εκπαίδευση , εκείνων χαρακτηριζομένων ως Ανώτατη.

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ   Α.Ε.Ι.:

Προς συζήτηση η μείωση σε 4 των εξεταζομένων  μαθημάτων. Εμμένουμε στην εισαγωγή των αποφοίτων Λυκείου σε Πανεπιστήμια (είπε ό Πρωθυπουργός) ή σε Σχολές πανεπιστημιακές άνευ εξετάσεων, με βάση το Εθνικό απολυτήριο και τις υπάρχουσες δυνατότητες των ιδρυμάτων τις οποίες θα καθορίζουν οι Πανεπιστημιακοί.

ΘΕΣΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Θεωρούμε πρακτικά αδύνατη, (χώροι και πλήθη φοιτητών), την κατάταξη σε Τμήματα Σχολών μετά το 1ο πανεπιστημιακό έτος. Απορρίπτουμε τη γνώμη του υφυπουργού κ. Πανάρετου, ότι στα 18 χρόνια τους οι νέοι δεν είναι σίγουροι για τις επιλογές τους.

 ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ απολύτως με τη διακοπή της μεταφοράς μαθημάτων όχι μόνο ως το πτυχίο, αλλά και μεταφορά από έτος σε έτος, γιατί θεωρούμε γελοίο να περνάει π.χ. ένας φοιτητής τη Χειρουργική και να «χρωστάει» την Ανατομία.. Επιθυμούμε τον ορισμό δηλαδή προαπαιτουμένων για τη συνέχιση των σπουδών.

 ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΉ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1)      Την ανακοίνωση από την Υπουργό, για το τέρμα της διδασκαλίας του «Αμφιθεάτρου», της έδρας, των διαλέξεων. (Πού θα γίνεται το μάθημα );

2)      Τη διαφορετική διδασκαλία. και αξιολόγηση. (Τι σημαίνουν αυτά);

3)      Την αναφερθείσα διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των ιδρυμάτων από εμπειρογνώμονες διεθνούς σύνθεσης… (Τι εννοούν ; Μήπως αξιολόγηση από κομισσάριους);

4)      Με την έλευση ξένων καθηγητών για να διδάξουν. (Για τους Έλληνες καθηγητές γνωρίζουμε ότι εκλέγονται στο αξίωμά τους. Πώς και από ποιους θα έχουν εκλεγεί οι ξένοι καθηγητές; Θα υποχρεωθούν οι Έλληνες φοιτητές να παρακολουθούν στις γλώσσες των διδασκόντων ξένων);

5)     Με το κυνήγι των αιωνίων φοιτητών: (Υπάρχουν περιπτώσεις απολύτως δικαιολογημένες και καθυστερήσεις πολλές εργαζομένων γονέων και φτωχών φοιτητών . Η ύπαρξή τους δεν εμποδίζει τη λειτουργία των Ιδρυμάτων).

 Τέλος, εκφράζουμε ανησυχία και επιφύλαξη για την ακριβή τοποθέτησή μας μετά την κατάθεση του σχετικού Νομοσχεδίου.

 Χαρακτηρισμοί της Υπουργού για τα Ανώτατα Ιδρύματα απαιτούν διευκρίνιση Είπε σε συνέντευξή της :   Α) Πρέπει τα Ιδρύματα να έχουν πολυτυπία,   Β) Δεν θα είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί τούτο, επειδή αντίκειται στο Σύνταγμα,. αλλά το θεωρεί αδήριτη ανάγκη,   Γ) Θα αποκτήσει, δηλαδή, άλλο πλαίσιο για παράδειγμα το  ΑΠΘ, άλλο το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, άλλο το Πολυτεχνείο Κρήτης κλπ.

Για όλα τα παραπάνω ας μη προβαίνουμε σε βεβιασμένες κινήσεις αποδοχής και  συμφωνίας…

 Αθήνα 4-10-2010

Σπαθάτου Αδαμαντία

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: