ΛΥΚΟΦΡΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΕΤΑΩ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ

– ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Posted by lykofron στο 26/12/2010

Η χώρα μας τελεί υπό ιδιότυπη κατοχή ντόπιων και ξένων ανθελληνικών και αντιλαικών δυνάμεων . Εδώ και χρόνια έχουν καταστρέψει τους δημοκρατικούς θεσμούς και οδηγούν την χώρα στο χάος, τα αδιέξοδα , την παράδοση και την καταστροφή. Με την διακήρυξη «Millenium Declaration” την παρέδωσαν στον ΟΗΕ και στην Νέα Τάξη και με την «Multilateral Agreement Investment” στο Πολυεθνικό Κεφάλαιο. Και ενώ υπόσχονται στους λαούς ότι θα δουν με την «παγκοσμιοποίηση» καλύτερες μέρες , η ζωή χειροτερεύει , τα αδιέξοδα βαθαίνουν και οι λαοί είναι σε απόγνωση. Μόλις τον τελευταίο καιρό οι Ελληνες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την συνωμοσία (δασοκτόνοι νόμοι, εμπρησμοί, αποβιομηχάνιση, ανεργία, αποαγροτοποίηση, ξεπούλημα της Ελλάδος, Κλεπτοκρατία, Πτώση των Αξιών, εφαρμογή Οδηγιών Κίσσιγκερ κλπ) Ενα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 έρριξαν την Ελλάδα στον ατυχή Ελληνο-Τουρκικό Πόλεμο του 1897, που παρ’ ολίγον να μας στοιχήσει ακόμη και την εθνική ανεξαρτησία. Εκείνο τον πόλεμο τον πληρώναμε με τον ΔΟΕ (Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος) ως και πρόσφατα. Μετά τους επιτυχείς αλλά φοβερά πολυδάπανους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 που μας επέβαλε η άλλη ΔΟΕ(Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή), οί ίδιοι κύκλοι υπονόμευσαν την εθνική μας οικονομία και την εθνική μας ανεξαρτησία(Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη, Μακεδονία, Ηπειρος). Ετσι πρόσφατα βρεθήκαμε ενώπιον της ερημώσεως της ευλογημένης Ελληνικής γης με τους σχεδιασμένους εμπρησμούς , κατακαίοντας την Πάρνιθα, την Πεντέλη και άλλους εθνικούς δρυμούς. Και ενώ για όλα όσα ενδιαφέρουν την Πλουτοκρατία βρίσκουν αφθονία κονδυλίων, για ό,τι αφορά στην βελτίωση της ζωής των λαών , για την οικολογία και για το πράσινο, εκεί δεν υπάρχουν χρήματα. Μετά από όλα αυτά οι πολίτες αντιστέκονται ομαδικά στο ψευτοδημοκρατικό καθεστώς της κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας που μας κυβερνά. Για να μπορέσει ο λαός να απαλλαγεί από την κοινοβουλευτική οικογενειοκρατία των 4 οικογενειών και την Εβραιοκρατία πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες δομικές δημοκρατικές αλλαγές. Τις προτείνει ο σοφός ΕΡΥΣΘΑΙΝΗΣ* και νομίζω ότι θα εγκρίνετε και θα ζητήσετε από τα κόμματα προ των εκλογών να δεσμευθούν να τις τηρήσουν:

Εκλέγειν και εκλέγεσθαι

ΠΡΩΤΟΝ. Ουδείς δύναται νά ψηφίζει ή να θέτη υποψηφιότητα εις οιονδήποτε είδος εκλογών ή αρχαιρεσιών , ή νά λαμβάνη οιονδήποτε δημόσιον αξίωμα ή θέσιν, εάν πρίν δεν έχει υπηρετήσει πλήρη στρατιωτικήν θητείαν(=ΕΚΑΣ ΟΙ ΑΣΤΡΑΤΕΥΤΟΙ ΚΑΙ ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ) καί εάν δέν ασκεί επάγγελμα, από τό οποίον εξασφαλίζει αποδεδειγμένως τά τρός τό ζήν(=αποφυγή δημιουργίας ανέργων ψηφοφόρων προς διορισμόν ή ανεπαγγέλτων βουλευτών, ή αξιωματούχων και ανεπαγγέλτων υπουργών)

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Ουδείς εκλέγεται δύο φοράς εις την αυτήν ή εις ισόβαθμον αιρετήν αρχήν, οποτεδήποτε , οπουδήποτε της επικρατείας καί εις οιασδήποτε μορφής αναγνωρισμένον φορέα ή σωματείον (=αποφυγή επαγγελματικώς ή κατ‘ επάγγελμα εκλεγομένων πολιτικάντηδων, εργατοπατέρων, προέδρων σωματείων και ομοσπονδιών) διότι δημοκρατία εστί το μη δις τον αυτόν άρχειν

ΤΡΙΤΟΝ. Δια να δύναται κάποιος να είναι εκλέξιμος εις τας αντιστοίχους κάτωθι αρχάς, πρέπει να αποδείξη απαραιτήτως δια σχετικών στοιχείων (π,χ βεβαιώσεις ΔΟΥ ) ότι εργαζόταν και ότι εξασφάλιζε δια της εργασίας του τα προς το ζήν, κατά τα αντίστοιχα έτη: (απαιτείται εμπειρία ζωής και επαγγέλματος αναλόγως του βαθμού του αξιώματος, και όχι κομματική τοποθέτησις=διορισμός…..εις εκλογικήν λίστα , ή γονική παροχή κάποιας εκλογικής βαρωνείας…ή πελατείας)

α/ Δημοτικός σύμβουλος , ή μέλος συμβουλίου εις πρωτοβάθμιον συνδικαλιστικόν ή επαγγελματικόν ή άλλου είδους σύλλογον ή σωματείο ή φορέα: Πέντε (5) έτη(=μικρά εμπειρία)

β/ Δήμαρχος, νομαρχιακός σύμβουλος, πρόεδρος εις πρωτοβάθμιον ή μέλος συμβουλίου εις δευτεροβάθμιον σωματείον ή φορέα: Δέκα (10) έτη(=μεγάλη εμπειρία)

γ/ Βουλευτής , νομάρχης, πρόεδρος εις δευτεροβάθμιον ή μέλος συμβουλίου εις τριτοβάθμιον (πανελλαδικόν) σωματείο ή φορέα: Δέκα πέντε (15) έτη(=μεγαλυτέρα πείρα)

δ/ Υπουργός, περιφερειάρχης, πρόεδρος εις τριτοβάθμιον (πανελλαδικόν) σωματείον ή φορέα: Είκοσι(20) έτη(=μεγίστη εμπειρία, διότι δεν επιτρέπονται εις αυτάς τα υψηλάς θέσεις και τα αξιώματα σφάλματα, παραλείψεις, αβλεψίες , δεν το είχα διαβάσει, το mea culpa ή το ποιός θα θυμάται μετά από δέκα χρόνια..)

Η Ψήφισις των Νόμων

ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Εκαστος νόμος προτεινόμενος προς ψήφισιν, τεκμηριώνεται υποχρεωτικώς και επαρκώς υπό των εισηγητών του ότι εξυπηρετεί τό Εθνος, τήν Χώραν , τόν Λαόν καί τήν Κοινωνίαν , άλλως δεν εισάγεται προς ψήφισιν (αποφυγή της ψηφίσεως νύκτωρ ή λόγω κομματικής πειθαρχίας…) νόμων (;!) οίτινες εξυπηρετούν μόνον συγκεκριμένα πρόσωπα ή ολίγους ή ύποπτα=αντεθνικά συμφέροντα (Κουτσονόμοι, Δημοτική Γλώσσα, Μονοτονικό, δασοκτόνοι νόμοι κ.α). Δια τον λόγον τούτον :

ΠΕΜΠΤΟΝ. Ουδείς ψηφισθείς νόμος τροποποιείται ή καταργείται πρό παρελεύσεως πέντε (5) ετών από την ψήφισιν του(διότι είναι αν μη τι άλλο παράλογον κάθε έτος να ψηφίζεται νέος φορολογικός νόμος , ούτως ώστε να μην τολμούν να επενδύσουν οι σωστοί επιχειρηματίαι, ή να αλλάζει νόμος πριν τον βιώσουν οι πολίται που τον υφίστανται και οι εφαρμόζοντες αυτόν κρατικοί λειτουργοί, ώστε να κατανοήσουν πλήρως διατί εις τι , και κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθή, ή διατί πρέπει να καταργηθή εντελώς.)

α/ Απαγορεύεται η τροποποίησις (ή η συμπλήρωσις ) νόμου διά τρίτην φοράν. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο νόμος καταργείται και ψηφίζεται νέος εξ αρχής,(Αφού κατά την αρχικήν ψήφισιν του νόμου και εν συεχεία δια των δύο (2)τροποποιήσεων , ήτοι εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε(15) ετών, δεν προεβλέφθησαν και δεν καλύφθησαν όλαι αι περιπτώσεις, τούτο σημαίνει ότι υπάρχουν εισέτι κενά εις τον αρχικόν νόμον. Συνεπώς αυτός πρέπει ν καταργηθή και εις την θέσιν του να ψηφισθή νέος νόμος, πληρέστερος, βελτιωμένος και σαφέστερος, που να καλύπτη όλες τις εν τω μεταξύ προκυψάσας περιπτώσεις)

β/ Καθ’ έκαστον έτος , υποχρεωτικώς και απαραιτήτως , ερευνώνται και ελέγχονται οι προ πεντηκονταετίας αρχικώς εφαμοσθέντες και εισέτι μη καταργηθέντες νόμοι, και αναλόγως, ή καταγούνται ή αντικαθίστανται , ή δηλούται ρητώς ότι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.(Είναι εντελώς παράλογον σήμερον να υφίστανται νόμοι προπολεμικοί, κατοχικοί, εμφυλιοπολεμικοί, χουντικοί κλπ και εκάστοτε να επικαλούνται την ισχύν των, χωρίς να εξετάζονται η σκοπιμότης και οι συνθήκες δια τις οποίες ετέθησαν αρχικώς εις εφαρμογήν)

ΕΚΤΟΝ. Ουδείς νόμος τίθεται εις ψήφισιν άν προηγουμένως δεν τεθή εις κοινήν γνώσιν επί τρεις(3) μήνες ώστε να εκφράσουν οι πολίται οίτινες θά τόν υποστούν καί αί αρχαί αίτινες θά τόν εφαρμόσουν (εξ αρχής πρόληψις και αποφυγή καταστάσεων , περιπτώσεων, αβλεψιών, λαθών , παραλείψεων, αδικιών, υπερβολών, ασαφειών, μεθόδων, ευνοιοκρατίας ημετέρων κλπ επιφερουσών ανάγκην μελλοντικής καταργήσεως ή τροποοιήσεως του νόμου)

ΕΒΔΟΜΟΝ. Οι προτεινόμενοι νόμοι προ της ψηφίσεως των τίθενται υπ’ όψιν του συνόλου των βουλευτών, ώστε να αποφανθούν ότι είναι σαφώς κατανοητοί και εφαρμόσιμοι και ότι ουδεμιάς ερμηνευτικής εγκυκλίου χρήζουν , άλλως αναπέμπονται προς τους εισηγητάς των , δια των σαφεστάτην διατύπωσιν(Λέγεται ότι στο προπολεμικό Γερμανικό Επιτελείο Στρατού τα προσχέδια τών πρός έκδοσιν διαταγών τά έδιναν στόν δεκανέα κουτο-Φριτς καί μόνον άν αυτός τις κατενόει , εξεδίδοντο. Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι πολλοί νόμοι έχουν λόγω ασαφείας ή σκοπιμότητος… παραθυράκια και παράγουν άδικον)

α/ Εις πρίπτωσιν προκυψάσης ασαφείας ή δυσκολίας επί ερμηνείας ή εφαρμογής νόμου ερωτάται η Βουλή των Ελλήνων(ΒτΕ) και η σχετική απάντηση έχει ισχύν καθολικής αποδοχής. Αποκλειστικώς και μόνον οι ψηφίσαντες τον οποιονδήποτε νόμον έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα της ερμηνείας του , δηλαδή η ΒτΕ , και απολύτως ουδείς άλλος(Ετσι επι τέλους παύει εντελώς η ερμηνεία του νόμου/ων από οποιοδήπτε δικαστήριον, ή δικαστήν, δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εξουσιαστάς κατά το εκάστοτε δοκούν ή συμφέρον , δηλαδή διαφορετική ερμηνεία του ίδιου νόμου από διαφορετικά όργανα ή πρόσωπα και ενίοτε από το ίδιο πρόσωπο)

β) Εκτός τών νόμων τών ψηφιζομένων υπό της Β.τ.Ε. , ουδεμία άλλη νομοθετική διάταξις ή ρύθμισις εφαρμόζεται καί ουδείς άλλος φορεύς ή πρόσωπον δύναται νά νομοθετή ή νά ερμηνεύη νόμους.( παύουν οι έννοιες : Προεδρικόν Διάταγμα, Υπουργική ή Νομαρχιακή απόφασις , ερμηνευτική εγκύκλιος , γνωμοδότησις Νομικού Συμβουλίου (!),αποδοχή γνωμοδοτήσεως (!) ή ερμηνείας (!),κτλ., δηλαδή παύει νά νομοθετή ο οιοσδήποτε …).

γ) Πρότασις νόμου δύναται νά κατατεθή πρός ψήφισιν από οποιονδήποτε αναγνωρισμένον υπό τού Ελλαδικού Κράτους φορέα ( όχι φορέα μαιμού ) , ή από Έλληνα πολίτη έχοντα τίς προς τούτο προυποθέσεις ] .

δ) Έκαστος ψηφιζόμενος νόμος , υποχρεωτικώς , περιλαμβάνει , προβλέπει καί καθορίζει σαφώς και επακριβώς τίς κυρώσεις καί τίς ποινές πού επιβάλλονται εις όλους τούς εμπλεκομένους , πολίτες και κρατικά όργανα , διά τήν παράβασιν ή μή εφαρμογήν του .

ΟΓΔΟΟΝ. Η Εκτελεστική καί η Δικαστική εξουσία καί η Δημοσία Διοίκησις , εις περίπτωσιν ανυπαρξίας νόμου , κρατούν τήν υπόθεσιν , ήτις δέν παραγράφεται ούτε κρίνεται εκπρόθεσμος , μέχρι ψηφίσεως , μέ τήν διαδικασίαν κατεπείγοντος , τού σχετικού νόμου , όστις τού λοιπού έχει καθολικήν ισχύν.( Παύουν επιτέλους , διά μέσου της Νομολογίας !!!…, νά νομοθετούν τά κάθε είδους Δικαστήρια …, ή ατομικώς οι Δικασταί … , ή όποιος άλλος βούλεται ή καί δύναται εκ τής θέσεως ή τού αξιώματος πού κατέχει … , μέ συνέπεια νά υπάρχουν καί νά εφαρμόζονται νόμοι , μή ψηφισθέντες υπό τής Β.τ.Ε. …….).

ΕΝΑΤΟΝ .Τό σύνολον τών άπαξ εκλεγομένων τριακοσίων -300- βουλευτών ασχολείται αποκλειστικώς καί μόνον , μέ νομοθετικόν έργον , μέ έλεγχον τού έργου τής Κυβερνήσεως , τής Δικαιοσύνης , τής Διοικήσεως καί τού ευρυτέρου δημοσίου τομέως καί τής τυχόν ερμηνείας των νόμων. Απαγορεύεται βουλευτής νά έχη καί οποιανδήποτε άλλην ιδιότητα (π.χ. υπουργός ), ή νά ασκή επάγγελμα κατά τήν διάρκεια τής θητείας του . Οι βουλευταί αμείβονται μέ τό δεκαπλάσιον τών συνολικών αποδοχών ανωτάτου δικαστού μόνον δι`όσον διάστημα διαρκεί η μία καί μοναδική θητεία των (ώστε νά ζούν άνευ οικονομικών – βιοποριστικών δυσκολιών …) , αλλά δέν συνταξιοδοτούνται ως βουλευταί. Το Προεδρείον τής Β.τ.Ε. εκλέγεται άπαξ υπό τών βουλευτών , εκ μή βουλευτών καί δέν συμμετέχει εις τό έργον τών βουλευτών ( άπαντες οι τριακόσιοι -300- βουλευταί ασχολούνται αποκλειστικώς καί μόνον μέ τό συγκεκριμένον έργον των καί μέ απολύτως ουδέν έτερον….Μόνον μέ τό λειτούργημά των , θεωρούμενον ως θητεία πρός τήν Πατρίδα ….. ).

ΔΕΚΑΤΟΝ. Ουδείς εκλεγόμενος εις δημόσιον αιρετόν αξίωμα ( εννοείται άπαξ διά παντός , διότι : “δημοκρατία εστί τό μή δίς τόν αυτόν άρχειν μηδεμίαν αρχήν» ) συνταξιοδοτείται δι` αυτό. Οι αιρετοί άρχοντες πρίν αναλάβουν τήν οποιανδήποτε αρχήν καί μετά απ` αυτήν, αποζούν από τό επάγγελμά των καί συνταξιοδοτούνται απ` αυτό καί μόνον , καί όχι από τήν άσκησιν τής πολιτικής (δέν υπάρχουν επαγγελματίαι πολιτικοί . Τό πολύ-πολύ, μετά τήν λήξιν τής μίας καί μοναδικής θητείας , άς υπάρχει διά πρακτικούς λόγους , ολιγόμηνον μεταβατικόν στάδιον κατά τό οποίον νά χορηγείται κάποιο επίδομα προσαρμογής εις τόν βίον τού απλού πολίτου , διά τήν επανάληψιν τού αρχικού επαγγέλματος ή τήν έναρξιν νέου …..).

ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ Ο πρωθυπουργός καί οι υπουργοί , δι` έκαστον συγκεκριμένον υπουργείον , εκλέγονται απ` ευθείας από τό εκλογικόν σώμα ( δέν διορίζονται αδαείς , ανίκανοι ,ανεπαρκείς , ακατάλληλοι, αδιάφοροι, κτλ, ως υπουργοί υπό τού πρωθυπουργού = κομματάρχου = απολύτου μονάρχου , ασχέτως προσόντων καί ενίοτε εις άσχετον υπουργείον μέ τήν λογικήν : «δώσε ένα υπουργείο καί σέ εμένα μπάρμπα..…», ή «νά προικίσω τήν κόρη μου ή νά βολέψω τό φιλαράκι μου ή νά εξοφλήσω τό χρέος μου … μέ ένα υπουργείο» ).

ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ. Μόνον υπουργοί ή πρωθυπουργοί επιτρέπεται “δίς άρχειν“, εφόσον πρόκειται νά επιτελέσουν συγκεκριμένον εθνικόν έργον .( Μία οκταετία υπερεπαρκεί διά τήν επιτέλεσιν-υλοποίησιν οποιουδήποτε έργου , εφόσον αυτό είναι μελετημένο καί προγραμματισμένο καί υπάρχει εξ αρχής η βούλησις διά τήν πραγματοποίησίν του ). Ούτε καί οι πρωθυπουργοί ή καί οί υπουργοί συνταξιοδοτούνται διά τήν θητείαν των.

Επίλογος

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι με την πολιτική θα ασχολούνται μόνον όσοι χάριν φιλοδοξίας επιθυμούν να πράξουν ευκλεή έργα διά το καλόν τού εθνικού και τού κοινωνικού συνόλου , και τής Πατρίδος γενικώς , και να αφήσουν όνομα «τοίς επιγιγνομένοις» … , και όχι όσοι θέλουν νά σταδιοδρομήσουν επαγγελματικώς εις τά κόμματα …, όπερ τού λοιπού καθίσταται αδύνατον, ή να «οικονομήσουν» όπερ καθίσταται δύσκολον . Αν εφαρμόζοντο οι ως άνω προτάσεις του Ερυσθαίνη (και οι άλλες που θα ακολουθήσουν προσεχώς) ασφαλώς θα εδημιουργείτο κράτος δικαίου και θα λειτουργούσε ομαλά η ισονομία, ισηγορία και ισοπολιτεία που τώρα έχει διαταραχθεί υπέρ της μικράς ολιγαρχίας που λυμαίνεται τον τόπο. Είναι καιρός λοιπόν να σπάσει το «Βαθύ Κράτος» της ασυνείδητης Ολιγαρχίας στον τόπο μας , η οποία με την εναλλαγή των δύο πανομοιότυπων κομμάτων εξουσίας εξαπατά τον λαό περί της δήθεν αλλαγής , ενώ όλα παραμένουν αναλλοίωτα και αδιατάραχτα ή συχνά οι μεταβολές είναι προς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που ευνοεί το κοινωνικό σύνολο και το Έθνος. Αν και τώρα δεν μπορέσουμε να σπάσουμε τον καταστροφικό δικομματισμό και να εκφράσουμε πολιτικά την βούληση μας για περισσότερη οικολογία, προστασία του δάσους, κοινωνική δικαιοσύνη, πατριωτισμό στα εθνικά μας θέματα , τότε είναι βέβαιον ότι θα δουμε και τα δάση να καίγονται και οι πόλεις μας να γίνονται αβίωτες και η μεσαία τάξη να καταστρέφεται και οι πολίτες να γίνονται προλετάριοι και η εθνική ανεξαρτησία και εδαφική μας ακεραιότητα να συρρικνώνεται και η Δημοκρατία να γίνεται όλο και περισσότερο Ολιγαρχία, Φεουδαρχία και Θεοκρατία.

* Ερυσθαίνης είναι ο μηχανικός , διανοούμενος και ευπατρίδης κ. Ανδρέας Μεταξής

 του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: