ΛΥΚΟΦΡΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΕΤΑΩ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ

39 αλλαγές για τη φορολογία

Posted by lykofron στο 25/03/2011

Ποινή φυλάκισης έως 20 χρόνια και για το κακούργημα της λαθρεμπορίας. Η διαδικασία του «αυτοφώρου» θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και σε οφειλέτες παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ, εφόσον τα χρέη αυτά παραμείνουν ανεξόφλητα

Σαρωτικές αλλαγές στο τελικό κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου έφερε χθες στη Βουλή το οικονομικό επιτελείο. Κυριολεκτικά στο παρά πέντε ο αρμόδιος υφυπουργός Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε 39 τροποποιήσεις επί βασικών άρθρων του φορολογικού. Οι εκτεταμένες προσθήκες και αναδιατυπώσεις που έγιναν, αλλά και η κατάθεση τριών τροπολογιών που δεν σχετίζονταν με το φορολογικό, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο Κοινοβούλιο, ακόμη και από τη συμπολίτευση, με την κ. Βάσω Παπανδρέου να ασκεί δριμεία κριτική για τους χειρισμούς του οικονομικού επιτελείου.

Μεταξύ των άλλων, με τις αλλαγές προβλέπονται: Ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια για τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών που «συλλαμβάνονται» για δωροδοκία έστω και ενός ευρώ, κατάργηση των δικαιολογητικών για δωρεές έως 1.000 ευρώ, ποινή κάθειρξης έως 20 χρόνια και για το κακούργημα της λαθρεμπορίας, ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη φορολογία των δικηγόρων και απόσυρση και για τα φορτηγά έως 3,5 τόνους με μείωση του τέλους ταξινόμησης μέχρι 60%.

Εξάλλου, η διαδικασία του «αυτοφώρου» θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και σε οφειλέτες παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ, εφόσον τα χρέη αυτά παραμείνουν ανεξόφλητα τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία στην οποία θα τεθούν σε ισχύ οι νέες διατάξεις.

Επιπλέον, αυστηροποιείται η ποινή που επιβάλλεται για το κακούργημα της λαθρεμπορίας και εξομοιώνεται η πρόβλεψη για την ποινή στο κακούργημα αυτό με ότι προβλέπεται στον Φ.Π.Α. Δηλαδή, εφόσον εξαιτίας της λαθρεμπορίας δεν έχουν αποδοθεί φόροι και τέλη άνω των 150.000 ευρώ, θα μπορούν να επιβληθούν ποινές κάθειρξης από 5 έως 20 έτη.

Προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν
Τροποποίηση ρύθμισης – δώρο για τους δικηγόρους

«Δωράκι» για τους δικηγόρους έκρυβαν οι αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο, καθώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες τους.

Ειδικότερα, τροποποιείται η ρύθμιση για τη φορολόγηση των αμοιβών των δικηγόρων, με προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν, τον οποίο αποδίδουν οι ίδιοι στις ΔΟΥ τους.

Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί αμοιβών για παραστάσεις, καθώς και για κάθε νομική υπηρεσία από δικηγόρους που αμείβονται με πάγια αντιμισθία. Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταμείο συνεργασίας υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήματος με συντελεστή 15% επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως μέρισμα σε δικηγόρο. Αν με την έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής για την παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών, η αμοιβή ή το ύψος της συναρτάται με το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, τότε κατά την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής.

Επίσης, μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλει στην εφορία της έδρας του και όχι ηλεκτρονικά, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, με το ονοματεπώνυμό του, τον ΑΦΜ τού κάθε εντολέα, την υπηρεσία που παρασχέθηκε και τη συμφωνηθείσα αμοιβή.

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ
Οι ποινές για χρέη στο Δημόσιο

Οι κυριότερες αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1 Οι ποινικές ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν αναδρομική ισχύ, καθώς επεκτείνονται και στα ήδη ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 37 δισ. ευρώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ απειλούνται με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως τουλάχιστον 3 έτη, εάν συνεχίζουν να μην καταβάλλουν τα χρέη τους και μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου.

2 Οι ποινικές ρυθμίσεις για τη μετατροπή της ποινής και την αναστολή της επεκτείνονται και στα ληξιπρόθεσμα χρέη και στις λαθρεμπορίες.

3 Αυστηροποιείται η ποινή στο κακούργημα της λαθρεμπορίας και εξομοιώνεται η πρόβλεψη για την ποινή στο κακούργημα αυτό με ό,τι προβλέπεται στον Φ.Π.Α. Δηλαδή, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης από 5 έως 20 χρόνια.

4 Η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου του υπουργείου Οικονομικών τιμωρείται ως κακούργημα από το 1 ευρώ αντί από τα 73.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Για την επιβολή προσωρινής κράτησης του επίορκου υπαλλήλου αρκεί και η αιτιολογημένη κρίση ότι αν αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

5 Για τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και τα ποσά παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος του εισοδήματος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ με την την υποβολή δήλωσης μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση.

6 Αυξάνεται η πρόβλεψη για τις ζημίες των πρακτόρων Ο.Π.Α.Π. με τζίρο μέχρι 700.000 ευρώ, από 1,5% σε 2%.

7 Τροποποιείται η ρύθμιση για τη φορολόγηση των αμοιβών των δικηγόρων, με προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν, τον οποίο αποδίδουν οι ίδιοι στις Δ.Ο.Υ. τους.

8 Επεκτείνεται το μέτρο της απόσυρσης και στα ελαφρά φορτηγά. Συγκεκριμένα, καινούργια φορτηγά, βάρους μέχρι 3,5 τόνων, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ ή ομοίων φορτηγών που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης, ως εξής:

  • Κατά 60% για τα οχήματα κυλινδρισμού μέχρι και 1600 κυβικά
  • Κατά 50% για οχήματα κυλινδρισμού από 1600- 2000 κυβικά.

Το μέτρο αφορά μόνο σε αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31-12-1998, και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου έγινε η διαγραφή.

9 Η ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους στους λιανοπωλητές (31,3%) και στους χονδρεμπόρους (8,3%) καπνοβιομηχανικών προϊόντων περιορίζεται μέχρι το τέλος του έτους.

10 Δεν απαιτείται η αναγραφή των στοιχείων δωρητών σε δηλώσεις δωρεάς προς νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μη κυβερνητικές οργανώσεις εφόσον οι δωρεές δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ ανά δωρητή κατ’ έτος.

11 Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε απαλλαγή από τον ειδικό φόρο για ποσό 50 λεπτών ανά εισιτήριο για όσους εκμεταλλεύονται κινηματογράφους.

12 Κρατούν το σύνολο των αποδοχών τους (μισθό και επιδόματα) οι υπάλληλοι οι οποίοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε ειδικές υπηρεσίες όπως είναι οι Διαχειριστικές Αρχές και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το ΕΣΠΑ.

Αυτό προκύπτει από την αλλαγή που επέφερε χθες το υπουργείο Οικονομικών στο άρθρο 45 του φορολογικού νόμου.

Αρχικά αυτό προέβλεπε πως όσοι πάνε με απόσπαση ή μετάταξη σε ειδικές υπηρεσίες, λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της οργανικής θέσεις χωρίς να διατηρούν «επιδόματα και παροχές».

Εκτός στόχων ο φετινός προϋπολογισμός
«Μαύρη τρύπα» 1 δισ. ευρώ από φορολογικά έσοδα και δαπάνες

Καθίζηση των φορολογικών εσόδων καταγράφηκε στο α’ δίμηνο του έτους και με το… καλημέρα του 2011 ο προϋπολογισμός έχει «τρύπα» 1 δισ. ευρώ.

Μόνο η απόκλιση από τον στόχο που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών για τα φορολογικά έσοδα φτάνει στα 865 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, θα έπρεπε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να είχαν εισπραχθεί 8,8 δισ. ευρώ, αλλά στα δημόσια ταμεία εισέρρευσαν μόνο 7,94 δισ. ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο πως η κατάρρευση των φορολογικών εσόδων προκάλεσε κρίση στο υπουργείο Οικονομικών, με τον υπουργό Γιώργο Παπακωνσταντίνου να ζητεί την παραίτηση του αρμόδιου γραμματέα Δημήτρη Γεωργακόπουλου.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, τα έσοδα είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι κατά 9,2% έναντι στόχου για ετήσια αύξηση της τάξης του 8,5%.

Αυτή η αρνητική εξέλιξη φέρνει επί θύραις πρόσθετα μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ, κάτι που προβλέπεται ρητά από το μνημόνιο για το ενδεχόμενο… εκτροχιασμού του προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 3,3%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 351 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να εξοφληθούν παλαιές οφειλές τους, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 0,1% και οι τόκοι κατά 1,3%. Οι δαπάνες παραμένουν χαμηλότερες κατά περίπου 300 εκατ. σε σχέση με τις μηνιαίες προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Τα έσοδα, τέλος, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αύξηση 356,4% και οι δαπάνες μείωση 67,9%.

Σε μεγάλο βαθμό οι απώλειες εσόδων οφείλονται σε σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται:

1. Στην είσπραξη του ΕΤΑΚ και της έκτακτης εισφοράς ακινήτων για το 2009. Βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα του 2011 και περισσότερα από 500.000 εκκαθαριστικά σημειώματα εκκρεμούν.

2. Στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος. Οι παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων θα φέρουν καθυστερήσεις στην εκκαθάριση και την εισροή των φόρων φυσικών προσώπων που έχουν εγγραφεί στον φετινό προϋπολογισμό.

3. Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, ο έλεγχος των στοιχείων των Ε9 που υποβλήθηκαν το 2010 και η έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων πληρωμής του ΦΑΠ δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από το φθινόπωρο του 2011. Αυτό σημαίνει ότι η είσπραξη του ΦΜΑΠ του 2011 θα μετατεθεί χρονικά για το τέλος του έτους ή στο α’ εξάμηνο του 2012.

Καταργείται η «ΔΕΚΑ»
Εγγυήσεις του Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος

Αλλάζει το σύστημα παροχής εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου για την τόνωση της ρευστότητας των εγχώριων τραπεζών και καταργείται η κρατική εταιρεία κινητών αξιών ΔΕΚΑ. Τα παραπάνω προβλέπονται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, το Δημόσιο θα μπορεί να χορηγεί εγγυήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία με τη σειρά της θα έχει την ευχέρεια «να παρέχει στήριξη για την αντιμετώπιση προσωρινών προβλημάτων ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην τροπολογία.

Για την παροχή εγγύησης το Δημόσιο θα λαμβάνει προμήθεια, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Επιπλέον το υπουργείο θα μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης για δάνεια που χορηγούν σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και τράπεζες για επενδυτικούς σκοπούς.

Επιπλέον με την τροπολογία καταργείται η Δημόσια Επιχείριση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ) που συστάθηκε το 1997 και η συμμετοχή της οποίας σε αγοραπωλησίες μετοχών το 2000 αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροπολογίας, η ΔΕΚΑ «δεν είχε πλέον κανένα συγκεκριμένο αντικείμενο και δημιουργούσε πρόσθετο βάρος στις δαπάνες του δημόσιου τομέα».

Επίσης με την ίδια τροπολογία διευκολύνεται η μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών, οι οποίες αφορούν σε προσλήψεις, μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού.

Εξάλλου επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία πληρωμής των καταπτώσεων των εγγυημένων από το ελληνικό Δημόσιο δανείων.

Μετά την κατάργηση των ειδικών λογαριασμών, από τους οποίους πραγματοποιούνταν οι πληρωμές των καταπτώσεων, οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις καταβάλλονται μέσω της διαδικασίας πληρωμής των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εκπρόθεσμης εξόφλησής τους και επιβάρυνσης με τόκους υπερημερίας. Με τη ρύθμιση επιλέγεται η διαδικασία των προκαταβολών και της τακτοποίησής τους με χρηματικά εντάλματα.

Κώστας Τσαχάκης – Μαρία Βουργάνα

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: